Problemy z nierzetelnymi kontrahentami są znane niemal każdej gałęzi działalności gospodarczej.

Niesolidni dłużnicy, nieterminowe płatności partnerów biznesowych doprowadzają nie rzadko do tego, że to właśnie Ty popadasz w zwłokę w regulowaniu własnych zobowiązań i tracisz płynność finansową.

Najlepszą ochroną w takich sytuacjach jest skuteczna windykacja.

W Twoim imieniu poprowadzimy:

  • Windykacja przedsądowa (polubowna) – na tym etapie nasz zespół podejmuje czynności mające na celu skłonić dłużnika do polubownej spłaty zadłużenia np. poprzez zawarcie ugody, w której to dłużnik uznaje dług co wiąże się z przerwaniem biegu przedawnienia roszczenia i wydłużeniem możliwości dochodzenia ich przed sądem.
  • Windykacja sądowa – na tym etapie nasz zespół podejmuje działania ukierunkowane na uzyskanie nakazu zapłaty a następnie wyroku zasądzającego należne naszemu Klientowi środki.
  • Windykacja komornicza – na tym etapie nasz zespół nadzoruje wszystkie czynności związane z egzekucją komorniczą m.in. wnioskujemy o przeprowadzenie egzekucji z konkretnego majątku dłużnika, osobiście uczestniczymy w czynnościach komorniczych.

Zakup wierzytelności

Dla naszych Klientów zainteresowanych szybkim usprawnieniem płynności finansowej oferujemy możliwość sprzedaży wierzytelności.

Nasza Agencja nabywa wierzytelności powstałe ze stosunków gospodarczych a więc wynikające z umów między przedsiębiorcami.

Dokonujemy zakupu wierzytelności, które:

  • Nie są obwarowane umowną klauzulą zakazu przelewu (cesja);
  • Nie są przedawnione.

Korzyści płynące ze sprzedaży wierzytelności:

! natychmiastowe pozyskanie środków;

! uniknięcie ryzyka niewypłacalności dłużnika;

! upłynnienie sytuacji finansowej. 

Wyceny wierzytelności dokonujemy indywidualnie po wnikliwym przeanalizowaniu kondycji finansowej niesolidnego dłużnika.