Consulting

Zapewniamy usługi consultingowe w zakresie planowania, wdrażania oraz nadzorowania procesów w przedsiębiorstwach z różnych dziedzin gospodarki.

Analizy biznesowe i ekonomiczne

Wykonujemy na zlecenie analizy biznesowe i ekonomiczne przedsiębiorstw. Zapoznajemy się z procesami i strukturą organizacji. Analizujemy wszelkiego rodzaju dane historyczne i prognozujemy przyszłe. Doradzamy w zakresie analizy wyników przedsiębiorstwa. Identyfikujemy i analizujemy ryzyka płynące z zewnątrz jak i od wewnątrz organizacji. Przygotowane analizy mogą zostać wykorzystane na użytek zarówno wewnętrzny jak i zewnętrzny.

Wycena przedsiębiorstw

W ramach usługi oferujemy przygotowanie szczegółowej wyceny całego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Wyceny dokonujemy metodami majątkowymi lub dochodowymi w zależności od celu wyceny lub wskazania Klienta.

Biznes plan

Jeśli potrzebujesz usystematyzować chaotyczny plan na biznes, lub starasz się o kredyt czy dotację, z pewnością przyda Ci się dobrze opracowany biznes plan. W ramach usługi tworzymy szczegółowe opracowanie na temat danego przedsięwzięcia.

Zakładanie spółek

Oferujemy sporządzenie niezbędnej dokumentacji oraz dopełnienie wszelkich formalności przy zakładaniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej. Oferta obejmuje również przekształcanie w spółkę prawa handlowego innych rodzajów działalności. Sporządzamy bilans przedsiębiorstwa na dzień przekształcenia, a także zapewniamy opinię biegłego rewidenta niezbędną do zarejestrowania spółki.