Adres rejestracyjny

W ramach adresu rejestracyjnego, zapewniamy udostępnienie adresu biura jako adresu siedziby firmy.

Sala konferencyjna

Na spotkania z kontrahentami oferujemy wynajem sali konferencyjnej.

Obsługa korespondencji

W zakresie usługi gwarantujemy przesyłanie skanów napływającej korespondencji w dniu odbioru, oraz cotygodniowe wysyłanie oryginalnej korespondencji pod wskazany adres.